Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΩΡΙΑΤΩΝ

            ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΩΡΙΑΤΩΝ «Η ΩΡΙΑ» ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Το Δ.Σ. του 
συλλόγου των Απανταχού Ωριατών «Η ΩΡΙΑ»  Κυνουρίας καλεί τα Μέλη του, σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1.     Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2.     Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2014.
3.     Οικονομικός Απολογισμός χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014.
4.     Προϋπολογισμός χρήσης 2015 (έγκριση).
5.     Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6.     Τοποθετήσεις Μελών επί των πεπραγμένων κ.α.
7.     Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2014 και Οικονομικού Απολογισμού 2014.
8.     Πρόγραμμα Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
9.  Προτάσεις Μελών – Αποφάσεις και διαλογική συζήτηση.
        Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 5-4-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου(κάτω από την πλατεία του χωριού).

       Το Δ.Σ. καλεί όλους τους συμπατριώτες μας, Μέλη και Φίλους του Συλλόγου, να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση για την παραπέρα ανάπτυξη και πορεία του Συλλόγου αλλά και του Χωριού μας.
 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 5-4-2015
11.30  Προσέλευση Μελών
12.00 Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή Προεδρείου
12.15  Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων 2014-Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014 -Έκθεση  Ελεγκτικής Επιτροπής  -Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2014 -Προϋπολογισμός χρήσης 2015 -Πρόγραμμα Δράσης 2015
13.00 Τοποθετήσεις Μελών
 14.00 Δευτερολογία Προέδρου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε ένα σχόλιο γράφοντας την γνώμη σας , τις ιδέες σας και τις παρατηρήσεις σας!